EngLish l Vietnamese
TIN TỨC TỔNG HỢP
NQ SỐ 027/2022-VIETCOM - NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG


       

                                   
                                                             Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466