EngLish l Vietnamese
TIN TỨC TỔNG HỢP
KINH DOANH
 

Giá điện sẽ được điều chỉnh theo cơ chế thị trường, bảo đảm nhà đầu tư, kinh doanh điện bù đắp được chi phí và có lãi hợp lý. Nhà nước chỉ trợ giá cho các hộ ở nông thôn, miền núi... và một số đối tượng đặc biệt.

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng về đề án tái cơ cấu điện do Bộ Công Thương chủ trì xây dựng.

Theo đó, việc tái cơ cấu ngành điện phải đảm bảo cung cấp đủ điện, an toàn, có chất lượng cao cho nền kinh tế quốc dân phát triển bền vững. Từng bước thực hiện cơ chế thị trường đối với ngành điện, giá bán điện phải tạo điều kiện thu hút các thành phần kinh tế đầu tư, trong đó các doanh nghiệp nhà nước tiếp tục giữ vai trò chủ đạo. Các tập đoàn lớn như Điện lực, Dầu khí, Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam sẽ chiếm tỷ trọng lớn, chi phối tổng công suất nguồn điện. Hình thành và phát triển thị trường điện phải tiến hành từng bước, chặt chẽ và vững chắc.

Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư xây dựng cơ chế điều chỉnh giá điện theo thị trường bảo đảm các đối tượng tham gia đầu tư, kinh doanh bù đắp được chi phí và có lãi hợp lý. Nhà nước chỉ thực hiện bù giá cho các hộ ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, các hộ nghèo và một số đối tượng đặc biệt khác.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng giao Bộ Công Thương rà soát việc thực hiện các dự án nguồn điện theo Quy hoạch điện VI. Đối với các dự án mà chủ đầu tư không có khả năng triển khai thì giao cho chủ đầu tư khác thực hiện; các dự án chưa có chủ đầu tư thì khẩn trương tìm chủ đầu tư để thực hiện đảm bảo tiến độ đã được quy định...

Hồng Anh

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466