EngLish l Vietnamese
TIN TỨC TỔNG HỢP
RA MẮT DIỄN ĐÀN BẢO TỒN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
 Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) có sáng kiến tổ chức diễn đàn hàng năm về Bảo tồn thiên nhiên và văn hóa Đồng bằng sông Cửu long, nhằm phục vụ cho sự phát triển bền vững của khu vực này. Diễn đàn sẽ nhóm họp lần thứ nhất tại thành phố Cần Thơ vào ngày 5/6 tới.
Đồng bằng sông Cửu Long chụp từ trên cao. Ảnh: WWF.
Đồng bằng sông Cửu Long chụp từ trên cao. Ảnh: WWF.

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có giá trị đặc biệt quan trọng cả về đa dạng sinh học lẫn văn hóa tinh thần ở khu vực. Do nhu cầu phát triển kinh tế mạnh mẽ ở trong khu vực, đa dạng sinh học tại đây đang phải đối mặt với nhiều thách thức như suy giảm diện tích các hệ sinh thái tự nhiên, mở rộng diện tích đất nông nghiệp, xâm nhập mặn, phát triển cơ sở hạ tầng và đô thị hóa.

Trong khi đó công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng tài nguyên còn có nhiều hạn chế dẫn đến hệ sinh thái đất ngập nước tự nhiên đang bị suy thoái nghiêm trọng. WWF có sáng kiến tổ chức diễn đàn về Bảo tồn thiên nhiên và văn hóa ĐBSCL với mục tiêu “Thúc đẩy sự tham gia của tất cả các bên liên quan vào quá trình ra quyết định về quản lý, bảo tồn và phát triển tài nguyên thiên nhiên và văn hoá vì sự phát triển bền vững ở Đồng bằng sông Cửu Long, đảm bảo sinh kế của người dân nông thôn, bảo tồn tính toàn vẹn của các hệ sinh thái đất ngập nước trong khu vực

Ông Hoàng Việt, chuyên gia bảo tồn nước ngọt của WWF cho biết: “Trên thế giới, những sông quan trọng đều tổ chức Diễn đàn để tăng cường sự hợp tác và chia sẻ thông tin và các nguồn lực giữa các bên liên quan, như Diễn đàn sông Trường Giang, sông Hoàng Hà ở Trung Quốc, Diễn đàn sông Danube tại châu Âu và bây giờ là Diễn đàn sông Cửu Long. Tôi rất vui vì sáng kiến này đã được sự ủng hộ và hợp tác tích cực của Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, Lãnh đạo các tỉnh, thành ở Đồng bằng sông Cửu Long, Trường Đại học Cần Thơ, Uỷ ban con người và sinh quyển của UNESCO, cũng như sự nhiệt tình ủng hộ của các nhà khoa học và môi trường”.

Diễn đàn sẽ nhóm họp lần thứ nhất vào Ngày môi trường thế giới (05/06/2009) tại Thành phố Cần Thơ, tập trung thảo luận về những vấn đề môi trường và xã hội ở ĐBSCL, từ các giải pháp nhằm cải thiện sinh kế của người dân địa phương đến những chủ trương chính sách của nhà nước, từ kiếm tìm các sáng kiến, giải pháp khả thi cho các vấn đề về bảo tồn thiên nhiên và văn hóa đến phản biện cho các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở ĐB SCL.

Cũng theo ông Hoàng Việt, để tạo ra một một diễn đàn dân chủ, công khai và có chất lượng cao, ban tổ chức kêu gọi sự tham gia và đóng góp rộng rãi của các nhà lãnh đạo ở các tỉnh, thành phố, các nhà ra quyết định, các nhà khoa học, các nhà quản lý các khu bảo tồn, vườn quốc gia, người dân địa phương, và những cá nhân, tổ chức quan tâm đến sự phát triển bền vững ở ĐBSCL

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466