WWW.VIETCOMVN.VN English l Vietnamese

 

Các khóa học tiêu biểu
Lập trình Web
Thiết kế & quản trị Website
An toàn, an ninh mạng
Thiết kế mạng LAN/WAN
Quản trị mạng UNIX/LINUX
Quản trị mạng Windows 2000/2003
Adobe Photoshop ( cơ bản, nâng cao)
Corel Draw (cơ bản, nâng cao)
Autocad 2000/2003
Lập trình C, C++
Lập trình Pascal
Khai thác sử dụng Internet, thư điện tử
Power Point 2000/2003
Microsoft Excel 2000/2003
Microsoft Word 2000/2003
Tin học cơ bản (Windows, Ms Word, Ms Excel)
Dịch vụ
Sửa nội dung file PDF dễ như trong Word
Bảo trì sửa chữa máy tính
Thiết kế xây dựng phần mềm ứng dụng
Thiết kế xây dựng Website
Chuyển giao công nghệ ứng dụng
Đào tạo
Tư vấn
 
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466